MT elektrosystémy

Solárne systémy

V súčasnej dobe, keď ceny energií neustále rastú, je jednou z možností ako znížiť prevádzkové náklady na prípravu teplej úžitkovej vody a náklady na kúrenie, využitie solárnej energie.

Solárne kolektory sú riešením, ktoré v našom meniacom sa podnebnom pásme dokážu zabezpečiť počas roka ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), v zimných mesiacoch dokážu spolupracovať s vykurovacím systémom a predohrievať vykurovacie médium. Ak je slnečnej energie nadbytok, dá sa kapacita kolektorov využiť napríklad na ohrev vody v bazéne.

Slnečné kolektory vyrábané na Slovensku, jedným z popredných výrobcov na svete, firmou THERMOSOLAR, sú patentovo chránené a poskytnú Vám všetko, čo od tejto technológie očakávate.

V prípade záujmu Vám podľa Vašich podkladov spracujeme cenovú kalkuláciu dodávky technológie aj s montážou. Aktuálny cenník a parametre výrobkov nájdete na stránke www.thermosolar.sk.